BMD er en digital selvbetjeningsløsning, som er udviklet til Miljøstyrelsen for at skabe en bekæmpelsesmiddeldatabase for pesticider og biocider.

Case-BMD-sprøjtemiddel

OM CASEN

 • Bekæmpelsesmiddeldatabasen er en digital selvbetjeningsløsning
 • Løsningen anvendes som elektronisk sagsbehandlingssystem for Miljøstyrelsen
 • Systemet genererer automatisk fakturaer/kreditnotaer for Miljøstyrelsens økonomisystem
 • Løsningen er integreret mod eksterne systemer, bl.a.: NemLogin, Borger.dk, Virk.dk og Digital Post

ANDERS WINDELIN, MILJØSTYRELSEN

“Medarbejderne hos Knowledge Cube er meget løsningsorienterede og har hurtigt en god forretningsforståelse for, hvad der skal udvikles og sammen med os foretage den rette prioritering. Har endvidere udvist stort ansvar for, at systemet var klar til tiden.”

UDFORDRING

Miljøstyrelsen skal i Danmark godkende alle bekæmpelsesmidler som bliver introduceret på det danske marked. Kun bekæmpelsesmidler, der er godkendt, må importeres, sælges og anvendes i Danmark. Til dette har Miljøstyrelsen siden midt i 90’erne haft en simpel database til at registrere og kunne udstille bekæmpelsesmidler over for borgere og virksomheder og til at udføre det lovpligtige tilsyn, som håndteres af Kemikalieinspektionen under Miljøstyrelsen. Denne database har i en årrække været underprioriteret i forhold til forretningsændringer og tekniske forbedringer og tiden er ganske enkelt løbet fra løsningen

LØSNINGSØNSKE

Med baggrund i dette og nye krav og forordninger fra EU for produktgodkendelse af bekæmpelsesmidler, valgte Miljøstyrelsen at gå i udbud med udvikling og etablering af et nyt system som erstatning for den gamle Bekæmpelsesmiddeldatabase (BMD), og efterfølgende løbende og forebyggende vedligeholdelse samt videreudvikling af dette.

Case: BMD

SELVE LØSNINGEN

Løsningen er en bekæmpelsesmiddeldatabase for pesticider og biocider. Formålet er bl.a. at kunne håndtere krav til registrering af informationer ift. den nye pesticid- og biocidforordning. Systemet muliggør integrationer med andre systemer for at mindske antallet af manuelle indtastninger.

Bekæmpelsesmiddeldatabasen understøtter: Registrering af EU-optagelse og fornyelse af aktivstoffer, produktansøgninger og godkendelser og fornyelser heraf, overvågning af produktporteføljen, myndighedsarbejde og understøttelse af kontrolopgaver, opkrævning af afgifter og gebyrer, ministerbetjening, offentlige henvendelser, information til borgere, virksomheder, høringsparter, øvrige EU-lande og andre interessenter.

LÆS MERE

Løsningen indeholder følgende forretningsmæssige funktioner:

 • Løsningen består bl.a. af en webbaseret selvbetjeningsløsning. Her kan virksomheder gennem Virk.dk eller Borger.dk søge om godkendelse af bekæmpelsesmidler samt årligt anmelde solgte mængder af pågældende bekæmpelsesmidler, som allerede importeres, sælges og anvendes i Danmark
 • Gennem integration med NemLogin og CPR-register fremsøger systemet informationer, der giver grundlag for en mulig autorisation af Miljøstyrelsen
 • Borger og virksomheder kan hurtigt danne sig et overblik over godkendte bekæmpelsesmidler i Danmark
 • Borger og virksomheder kan hurtigt danne sig et overblik over godkendte bekæmpelsesmidler i Danmark
 • Miljøstyrelsens medarbejdere kan behandle ansøgninger og anmeldelser, administration af produkter, indholdsstoffer og virksomheder samt ad hoc søgninger og rapportgenerering
 • Systemet fungerer ligeledes som udstilling af fakturaer/kreditnotaer genereret i systemet over for Miljøstyrelsens økonomisystem
 • Autorisationer sendes til borgere som en PDF-fil med digital post. Borgeren kan desuden gå direkte til sin digitale postkasse, og se autorisationen, ved afslutning på selvbetjeningsforløbet og printe autorisation herfra.
Kontakt – Kenneth