Knowledge Cube har gennem en pragmatisk agil proces udviklet Køreprøvebookingssystemet for KOMBIT i tæt samarbejde med repræsentanter fra henholdsvis Rigspolitiet, kørelærere og Borgerservice. Knowledge Cube har skræddersyet både processen og produktet for at hjælpe KOMBIT med at sikre den størst mulige værdi fra projektets resultat.

Case: Køreprøvebooking

OM CASEN

 • Køreprøvebookingsystemet er en landsdækkede digital løsning til at håndtere ansøgninger om kørekort
 • Køreprøvebooking bruges landet over til at planlægge, administrere, foretage afregning for og afgive resultater på køreprøver
 • Løsningen er udviklet fra bunden gennem en agil proces der har sikret et resultat som dækker kundens specifikke behov.
 • Løsningen er webbaseret og fungerer således på tværs af computere, tablets og smartphones
 • Løsningen indeholder og varetager personfølsomme data i overensstemmelse med regler og love
 • Projektet blev gennemført meget succesfuldt inden for den angivne tidsramme med Scrum som udviklingsmetode
 • Knowledge Cube har udover at udvikle løsningen, også uddannet og vejledt kunden i agil tanke- og tilgang til IT-projekter som en del af leverancen

UDFORDRING

Den tidligere løsning var præget af forældet software, som gjorde, at systemet var for dyrt at drive og for langsomt i brug. Der var behov for en opgradering, som bl.a. ville indeholde en ny teknisk platform og log-in med NemLog-in. Derudover var der behov for et system, som i højere grad kunne understøtte de forskellige brugsscenarier, og der var således behov for en løsning som kunne tilgås gennem både computere, tablets og smartphones.

LØSNINGSØNSKE

Det primære krav til opgaven var at skabe et system, der indeholdt den samme funktionalitet som tidligere, men med nye løsninger på en række identificerede ændringsforslag og der blev lagt stor vægt på behovet for en løsning som kunne køre med stabil drift og lavere svartider. Systemet skulle udformes fleksibelt sådan, at der fremadrettet ville være let mulighed for videreudvikling og support.

Kunden ønskede derfor også en agil udviklingsproces, sådan at der kontinuerligt var mulighed for at kvalitetssikre og tilpasse løsningen til at efterkomme brugernes egentlige behov.

Cases-skydeskive-grå

SELVE LØSNINGEN

Knowledge Cube har udviklet hele løsningen fra bunden gennem en agil udviklingsproces, hvor udvalgte brugere har været inddraget i hele udviklingsprocessen for at løsningen rammer deres behov bedst muligt. Knowledge Cube har derfor anvendt en arbejdsgang, i overensstemmelse med Design Thinking frameworket i henhold til at identificere det egentlige problem og at trække på brugerne for at bekræfte og forfine det opstillede løsningsforslag. Knowledge Cube var gennem en indgående viden om kundens forretning i stand til at skabe et solidt fundament i udredning af kundens problemstilling og struktureringen af en proces, som ville opfylde netop deres behov.

I hele processen har Knowledge Cube introduceret, uddannet og vejledt kunden i agil tilgang til udvikling, herunder Scrum metoden som specifikt er blevet anvendt i forløbet.

Den endelige løsning er et responsivt browserbaseret system, som kan tilgås på tværs af de efterspurgte platforme.  Systemet varetager hele processen fra afsendelse af ansøgning til gennemførelse af prøven, afgivelse af resultaterne og betaling af ydelserne.

LÆS MERE

Løsningen indeholder følgende forretningsmæssige funktioner:

 • Køreprøvebooking er et regelbaseret system der via integration til CPR-registeret varetager personfølsomme data og derfor overholder alle regler og love tilknyttet til dette.
 • Dynamisk tilpasset datavisning i forhold til brugeradgang og -valg
 • Et arbejdsflow som understøtter de involverede brugere i deres daglige opgaver
 • Smidig betalingsløsning med mulighed for at afregne for både elever, kørelærere og borgerservice
 • Kommunikation til brugerne via SMS og e-Boks
 • Et system der er opbygget, således at lovgivningsmæssige ændringer eller tilføjelser er lettere at opdatere løsningen med
 • Dataopbygning der sikrer lave svartider på tidspunkter, hvor der er spidsbelastning
 • Integration til både eBoks og SMS service for at understøtte brugerne med påmindelser og notifikationer
 • Responsivt design der sikrer, at løsningen dynamisk tilpasser sig forskellige skærmstørrelser
 • Sikkerhedsopsætning via NemLogin med intern rollestyring samt afgrænsninger internt i løsnignen på baggrund af brugerprofil

RESULTAT

Efter et succesfuldt og tæt samarbejde med KOMBIT har Knowledge Cube leveret en løsning, der har gjort det hurtigere og mere brugervenligt at håndtere de forskellige aktiviteter, som er forbundet med køreprøver landet over. Det nye system tillader en mere fleksibel anvendelse for brugerne på tværs af forskellige devices og tilpasser samtidig dynamisk visningen af data for brugeren for at hjælpe med at skabe en let anvendelig og behagelig oplevelse af systemet.

Løsningen stod klar ved deadline og har siden lanceringen kørt yderst stabilt og har, efter en kort indkøringsperiode, et mindre behov for support til slutbrugerne. Knowledge Cube har siden afslutningen på udviklingsprocessen stået for den videre vedligeholdelse, support og drift af systemet.

Case-Udviklingsmål-resultat
Kontakt – Rasmus