MAB er en digital selvbetjeningsløsning, som er udviklet til Miljøstyrelsen for at skabe en effektiv autorisationsordning for sprøjteførere, desinfektører og forhandlere af sprøjtemidler.

Case-MAB-blå_v2-01

OM CASEN

 • Autorisationsordningssystemet er en digital selvbetjeningsløsning
 • Løsningen er webbaseret og giver mulighed for at bestille autorisation, betale gebyr og modtage autorisation online
 • Løsningen visiterer henvendelser og beregner automatisk gebyr på autorisation
 • Det er muligt for sagsbehandlere at administrere autorisationer
 • Løsningen er integreret mod Borger.dk, Virk.dk, Digital Post, Undervisningsministeriets kursusdata via EASY-A samt NemLogin.
 • Løsningen kan tilgås via smartphone eller tablet

UDFORDRING

Fra november 2015 ændredes reglerne for autorisation af sprøjteføre. Det er ikke længere tilstrækkeligt at have et sprøjtecertifikat, som typisk udstedes af en uddannelsesinstitution, før man anvender pesticider. Man skal også have en autorisation, som udstedes af Miljøstyrelsen. De nye regler indbefatter, som noget nyt, at forhandlere af sprøjtemidler skal uddannes, og efterfølgende have en autorisation af Miljøstyrelsen.

LØSNINGSØNSKE

Miljøstyrelsen ønskede at udvikle et it-system, hvor borgere, via selvbetjening på enten Borger.dk eller Virk.dk, kunne få udstedt en autorisation fra Miljøstyrelsen.

Case: MAB

SELVE LØSNINGEN

Knowledge Cube har i tæt samarbejde med Miljøstyrelsen udviklet MAB, som er Miljøstyrelsens autorisationsordning for sprøjteførere, desinfektører og forhandlere af sprøjtemidler. Autorisationsordningen fungerer som en overbygning til reglerne om at landmænd og andre personer der anvender sprøjtemidler professionelt, skal have et gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis.

Systemet gør det muligt for borgere, via selvbetjening på Borger.dk at få udstedt en autorisation fra Miljøstyrelsen og systemet gør det muligt for forhandlere og andre kontrollører at kontrollere om borgere har gyldig autorisation. Da autorisationsordningen finansieres via gebyr, og en autorisation både er tidsbegrænset og afhænger af om borgeren har taget forskellige kurser, kobles systemet op på Undervisningsministeriets systemer og understøtter online betaling.

It-systemet fungerer også som et register, så Miljøstyrelsen får overblik over hvem der må bruge og sælge sprøjtemidler til professionelt brug i Danmark.

LÆS MERE

Løsningen indeholder følgende forretningsmæssige funktioner:

 • Løsningen er en digital selvbetjening, hvor professionelle brugere hurtigt kan se om de har ret til at blive autoriseret
 • Løsningen giver desuden mulighed for hurtig og overskuelig at bestille autorisation, betale gebyr samt udstedelse af autorisation online
 • Ansøgningsprocessen bliver optimeret, da autorisationer tilsendes som digital post uden sagsbehandlingstid hos myndigheden
 • Sagsbehandlere kan fremsøge data om et specifikt autorisationsnummer, f.eks. for at redigere i, eller frakende borger brug af en autorisation
 • Brugere kan kommunikere med MST og sagsbehandlere om manuel sagsbehandling via Digital Post og modtage notifikationer om henvendelser og ændringer pr. e-mail
 • Løsningen kan tilgås via smartphone eller tablet til udsøgning på kunders autorisationsnumre
Kontakt – Kenneth