Københavns Kommune (BIF) har iværksat Borgeren Ved Roret strategien, som berører jobcentrets kerneydelse, nemlig at hjælpe borgere hurtigst muligt i job gennem motiverende samtaler og professionel vejledning og rådgivning.

Case-Udviklingsmål-kompas

OM CASEN

  • Udviklingsmål er en digital selvbetjeningsløsning
  • Løsningen er en webløsning der understøtter brugerdialog mellem borgere, sagsbehandlere og leverandører af kursustilbud i Københavns Kommune
  • Løsningen kan på baggrund af borgerens besvarelse af spørgeskemaer og baggrundsoplysninger indikere risikoen for langtidsledighed, eller om borgeren vil være hurtigt i arbejde
  • Løsningen er integreret mod en række af systemer via udstilling af data via webservices, bl.a. Det Fælles Data Grundlag, Ledelses Informations System, Kursistadministration, Udbudsportalen, Københavns Kommune ADFS samt NemLogin

MARIE HERTZ, PROJEKTLEDER I KØBENHAVNS KOMMUNE

“Borgeren ved Roret handler om at skræddersy en individuel indsats til hver enkelt borger.”

UDFORDRING

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen (BIF) ønsker at hjælpe borgere hurtigst muligt i job gennem motiverende samtaler og professionel vejledning og rådgivning. BIF har således igangsat et koncept, som har til formål at gøre borgeren i bedre stand til at tage hånd om egen situation og mulighed for selv at komme med udkast til egen jobplan. Derudover skal beskæftigelseskonsulenter være i stand til at give den rette vejledning til borgere gennem systematisk behovsafdækning og vurdering af borgeren på centrale indikatorer, som vurderes at være afgørende for at få job.

LØSNINGSØNSKE

Københavns Kommune søgte dels en løsning, som giver borgere mulighed for selvafklaring, overblik over muligheder og rettigheder samt mulighed for at fremsende ideer til jobplan, dels en løsning, der kunne understøtte jobkonsulenten i forberedelsen og samtalen med borgeren.

Løsningens grundlæggende formål skulle være at hjælpe borgere hurtigst muligt i job gennem bedre selvafklaring og motiverende samtaler med jobkonsulenter. Gennem løsningen skulle jobkonsulenten få et værktøj, der kunne benyttes som understøttelse i den gode samtale med borgeren.

Case: Udviklingsmål

SELVE LØSNINGEN

Knowledge Cube har udviklet løsningen i tæt samarbejde og dialog med Københavns Kommune. Løsningen giver borgere et målrettet overblik over muligheder, inspirationslink og ikke mindst mulighed for at fremsende input til samtalen med jobkonsulenten. Løsningen er blevet udviklet med udgangspunkt i, at borgeren i størst og muligt grad selv skal gribe roret i deres sagsforløb og har korteste vej til job og uddannelse.

Løsningen understøtter desuden jobkonsulenten i samtalen med borgeren gennem målgrupperettede spørgsmål, vurderinger og indsatsmodeller. Job konsulenten har mulighed for at forberede sig til samtalen gennem tidligere vurderinger af borgeren og visning af borgerens egne input.

LÆS MERE

Løsningen indeholder følgende forretningsmæssige funktioner:

  • Et simpelt og intuitivt screenings- og samtaleværktøj, der understøtter god dialog med borgeren
  • Visning af målgruppebaserede muligheder, notifikationer og links
  • Håndtering af skræddersyede indsatsmodeller
  • Fuld historik over borgeres input og progression

RESULTAT

De ledige får et overblik over netop deres muligheder for job og uddannelse, så de er klædt bedre på til mødet med jobcentret og får et realistisk og relevant grundlag for at komme med sine egne bud på, hvad der skal ske for at komme i arbejde. Se en video omkring Borgeren ved Roret.

Jobkonsulenten har fået en samtaleværktøj, som kan bruges til at hjælpe borgere hurtigst muligt i job gennem motiverende samtaler og professionel vejledning og rådgivning.

Case: Udviklingsmål
Kontakt – Rasmus