CASE: DYS

DYS er en kombineret selvbetjenings- og sagsbehandlingsløsning, udviklet til Udenrigsministeriet for at skabe en optimeret [...]

CASE: VITAS

VITAS er landsdækkende digital selvbetjenings- løsning, som har gjort det meget nemmere at oprette løntilskudsstillinger, praktikforløb [...]

CASE: KØREPRØVEBOOKING

Knowledge Cube har gennem en pragmatisk agil proces udviklet Køreprøvebookingssystemet for KOMBIT i tæt samarbejde med repræsentanter [...]

CASE: BMD

BMD er en digital selvbetjeningsløsning, som er udviklet til Miljøstyrelsen for at skabe en bekæmpelsesmiddeldatabase for pesticider og [...]

CASE: UDVIKLINGSMÅL

Københavns Kommune (BIF) har iværksat Borgeren Ved Roret strategien, som berører jobcentrets kerneydelse, nemlig at hjælpe borgere [...]

CASE: MAB

MAB er en digital selvbetjeningsløsning, som er udviklet til Miljøstyrelsen for at skabe en effektiv autorisationsordning for [...]

CASE: KURSISTADMINISTRATION

Kursistadministrationen (KAS) er et redskab for Beskæftigelses-forvaltningen i Københavns Kommune til at effektivt styre deres [...]

CASE: EØS

EØS er en webbaseret portalløsning, oprindeligt udviklet af Rambøll og KMD til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, men som nu [...]

CASE: STORMBASEN

Stormbasen er en webbaseret portalløsning, udviklet til Stormrådet for at understøtte forsikringsselskabernes behandling af sager om [...]

Vil du holde dig opdateret på hvad Knowledge Cube laver?
Så følg os på LinkedIn

Karriere-LinkedIn