NYHEDSARKIV

2017

SEPTEMBER

Knowledge Cube tager på weekend firmatur til Wien, hvor der er fokus på at blive rystet godt sammen med sine medarbejdere. Dette blandt andet med en hyggelig sightseeing-jagt rundt i den smukke by og med adskillige traditionelle madoplevelser.

JUNI

Knowledge Cube holder 4. seminar om agil udvikling for 2.gang. Seminaret omhandler ligesom 1. gang hvordan en organisation kan arbejde agilt, uden at det kræver en omfattende omstrukturering.

APRIL

Knowledge Cube holder 4. seminar om agil udvikling. Seminaret omhandler hvordan en organisation kan arbejde agilt, uden at det kræver en omfattende omstrukturering.

MARTS

Knowledge Cube deltog på messen Offentlig Digitalisering 2017, hvilke resulterede i en masse spændende samtaler om hvordan, at vi kan supplere standardsystemer med skræddersyede applikationer – dette med henblik på at forøge værdien af IT-løsninger.

JANUAR

Knowledge Cube lancerer sin nye hjemmeside.

2016

DECEMBER

Knowledge Cube indgår aftale med Københavns Kommunes Teknik og Miljø Forvaltning (TMF), om udviklingsopgaver i PUMA programmet.

Knowledge Cube vinder to delaftaler hos Udenrigsministeriet, om vedligeholdelse og videreudvikling af ministeriets CRM-system og Legaliseringssystem. Opgaven er igangsat og løber over de næste 4 år.

SEPTEMPER

Knowledge Cube holder 3. og anden sidste seminar om agil projektstyring. Tre oplægsholdere talte om teorien bag agil udvikling, praktikken i agil udvikling og organisationers IT-projektmodenhed.

AUGUST

Knowledge Cube skal løbe DHL d. 30 august. Kom og Sprint med os og kom i mål til tiden.

JULI

Knowledge Cube får plads på rammeaftale hos Teknik og Miljø forvaltningen i Københavns Kommune.

Aftalen er allerede er i gang. Knowledge Cube ser frem til samarbejdet og det udvidede engagement med Københavns Kommune.

MAJ

Knowledge Cube vinder aftale hos Styrelsen for Videregående Uddannelser om udvikling, konfiguration og integration i Kundens Datavarehus. Leverancen foretages i samarbejde med en specialiseret samarbejdspartner.

APRIL

Knowledge Cube har indgået aftale med Rigspolitiet om udvikling og leverance af statistik fra det nye Køreprøvebookingsystem samt integrationer til Rigspolitiets teoriprøvesystem.

 MARTS

I uge 11 deltog Knowledge Cube i DSE messen i Lyngby, hvor de studerende havde mulighed for at komme forbi vores messestand og få en uformel snak. Knowledge Cube søger på nuværende tidspunkt 5 studentermedhjælpere.  (Link)
Note: Vi fastansætter 80% af vores studentermedhjælpere efter endt uddannelse.

Knowledge Cube deltog i messen Offentlig Digitalisering 2016 i Aarhus. Løsningen VITAS, som Knowledge Cube har udviklet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, var nomineret til digitaliseringsprisen 2016 i kategorien, ‘effektivisering’. (Link)

FEBRUAR

Det nye køreprøvebookingsystem vækker stadig stor interesse hos brugerne.
Systemet er nu præsenteret for sagsbehandlerne, som ligeledes har vist stor interesse for løsningen.
Idriftsættelsen sker stadig i henhold til den oprindelige tidsplan.

Introduktion af køreprøvebookingsystem

JANUAR

I slutningen af januar afholdte Knowledge Cube med stor succes seminar om agile projektstyringsmetoder. Oplægsholdere fra ITU, Bird & Bird og BestBrains bidrog med spændende og relevant faglig viden om agilitet.
Se præsentationerne fra de enkelte oplægsholdere
ITU
Bird & Bird
BestBrains

Knowledge Cube er i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), færdig med udviklingen af VITAS. Udrulningen er nu i fuld gang. Se nedenstående video og få på ét minut et overblik over hvad VITAS kan.

VITAS. Introduktion

2015

DECEMBER

Knowledge Cube indgår aftale med Københavns Kommune om videreudvikling af kommunens eksisterede Kursistadministrationssystem. Opgaven er udbudt under SKI 02.15 og Knowledge Cube ser frem til et godt samarbejde med Københavns Kommune.

Knowledge Cube vinder opgave hos Miljøstyrelsen omkring udvikling af en ressource-, kapacitets- og deadlinestyringsmodel direkte i systemet BMD.

NOVEMBER

Udviklingen af det nye køreprøvebookingsystem er nu så langt fremme, at KOMBIT afholder demodag. Se beskrivelsen i KOMBITs nyhedsbrev.

KOMBITs nyhedsbrev om køreprøvebookingsystem

SEPTEMBER

Knowledge Cube takker alle oplægsholdere og deltagere for et godt seminar om agile projektstyringsmetoder. Seminaret blev en stor succes med deltagelse af 24 deltagere fra 10 forskellige institutioner.

Næste seminar bliver d. 28. januar 2016 – så følg med her på siden for flere information om indhold og tilmelding.

JUNI

Knowledge Cube vinder EU udbud vedr. udvikling, drift og vedligehold af nyt Køreprøvebookingsystem, og ser frem til samarbejdet med KOMBIT.

MAJ

Knowledge Cube flytter til nye lokaler i Mikado House, som er en moderne og inspirerende kontorbygning beliggende centralt i København lige overfor IT universitet og kun få minutters gang fra Islands Brygge metro station.

APRIL

Knowledge Cube indgår aftale med Københavns Fængsler vedrørende analyse af eksisterende it-løsning, der anvendes ift. planlægning og opfølgning af beskæftigelsesaktiviteter for de indsatte.

MARTS

Knowledge Cube indgår aftale med Miljøstyrelsen om support og vedligehold på løsningen til Autorisationsordning for Sprøjteførere, desinfektører og forhandlere af bekæmpelsesmidler.

FEBRUAR

Knowledge Cube indgår aftale med Folketinget om at assistere med Digitalisering af Folketingets data.

Knowledge Cube indgår aftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om integrationsløsning til deres ESDH system.

JANUAR

Knowledge Cube indgår aftale med Unilever Sverige AB om at lave integration til SAP fra deres kampagne- og sortimentsstyrings system.

Knowledge Cube indgår aftale med Unilever Finland OY om at implementere kampagne- og sortimentsstyring med integration til SAP og CRM.

2015

Juni

Knowledge Cube vinder
EU udbud vedr. udvikling, drift og vedligehold
af nyt Køreprøvebooking-
system
for KOMBIT.

2014

DECEMBER

Knowledge Cube indgår aftale med Unilever Danmark om at lave integrationsløsning til CRM.

NOVEMBER

Knowledge Cube vinder SKI udbud vedr. udvikling af it-system til Miljøstyrelsen der understøtter Autorisationsordning for sprøjteførere, desinfektører og forhandlere af bekæmpelsesmidler.

OKTOBER

Knowledge Cube indgår aftale med Styrelsen for Videregående Uddannelser om levering af integrationsløsning mellem Borger.dk og Virk.dk (via Digital Post) og eksterne systemer mod deres ESDH installation.

Knowledge Cube indgår aftale med Københavns Kommune om mobilunderstøttelse af KBHiJob løsning.

SEPTEMBER

Knowledge Cube indgår aftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om udvidelse af Output Management service til også at omfatte forsendelser ifm. Uddannelsespålæg samt brevgenerering vedr. pensionsordninger på vegne af pensionskasserne.

Knowledge Cube indgår rammeaftale med Folketinget i forbindelse med tilgængeliggørelse af Folketingets data.

JULI

Knowledge Cube vinder EU-udbud vedr. udvikling af Ny Bekæmpelsesmiddeldatabase for Miljøstyrelsen.

Knowledge Cube vinder EU-udbud vedr. udvikling af Digital løsning til understøttelse af virksomheders og borgeres ansøgning om oprettelse af virksomhedsrettede pladser for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

JUNI

Knowledge Cube indgår aftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), hvor velkomstbreve fra Jobnet skal udsendes via Knowledge Cube’s Output Management løsning.

MAJ

Knowledge Cube vinder SKI udbud vedr. videreudviklings opgave for Københavns Kommune på Kursusadministration.

APRIL

Københavns Kommune vælger Knowledge Cube’s Output Management løsning til at danne og udsende breve på baggrund af mødeindkaldelser foretaget i Jobcenter Planner.

Knowledge Cube deltager i Kombits dialogmøder vedrørende SAPA.

MARTS

Knowledge Cube vinder SKI udbud vedr. videreudviklings opgave for Københavns Kommune på Udviklingsmål.

Knowledge Cube deltager i Erhvervskonference i Folketinget om Vækst og arbejdspladser i Danmark.

FEBRUAR

Knowledge Cube forlænger aftale med Folketinget vedrørende tilgængeliggørelse af Folketingets data.

JANUAR

Knowledge Cube indgår aftale med Unilever Sverige AB om at implementere løsning i forbindelse med kampagne- og sortimentsstyring.

2014

Juli

Knowledge Cube vinder
EU udbud vedr. udvikling
af Ny Bekæmpelses-
middel database
for
Miljøstyrelsen.

2013

DECEMBER

Knowledge Cube vinder udbud for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende vedligehold og videreudvikling af Forbedrede klageveje.

Knowledge Cube overtager support og vedligehold af løsningen EØS for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

NOVEMBER

Knowledge Cube kåres som årets danske Microsoft Cloud Partner.

Knowledge Cube bliver SKI leverandør på Rammeaftale 02.18 It-løsninger og vedligehold, delaftale 14 Digitale selvbetjeningsløsninger.

OKTOBER

Knowledge Cube vinder SKI opgave for Folketinget, hvor vi skal hjælpe med at gøre Folketingets data tilgængelige via en standardgrænseflade.

Sønderborg Kommune vælger Knowledge Cube’s fremmødeløsning til deres Jobcenter.

JULI

Frederiksberg Kommune vælger Knowledge Cube’s fremmødeløsning til både deres Jobcenter og Ungecenter.

JUNI

Holbæk Kommune vælger Knowledge Cube’s fremmødeløsning til deres Jobcenter.

APRIL

Knowledge Cube bliver SKI leverandør på Rammeaftale 02.16 Teknologispecifik IT-assistance i projektorganiseret form, Delaftale 2 – Opgaver indenfor teknologiområdet Microsoft

2013

Juli

Frederiksberg
Kommune vælger
Knowledge Cube’s
fremmødeløsning til
både deres Jobcenter
og Ungecenter.

Læs om løsningen her

2013

December

Knowledge Cube vinder
udbud for Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen
vedrørende vedligehold
og videreudvikling af
Forbedrede Klageveje.

Læs om casen her

2012

DECEMBER

Knowledge Cube bliver valgt som SKI leverandør på Rammeaftale 02.15 – Teknologispecifikke IT kompetencer på timebasis, Delaftale 2 – Opgaver indenfor teknologiområdet Microsoft.

Knowledge Cube vinder opgave for Københavns Kommune til håndtering af Virksomhedsadministration indenfor Løntilskudsområdet.

Knowledge Cube vinder opgave for Københavns Kommune til håndtering af Støttede Job indenfor Løntilskudsområdet.

Knowledge Cube vinder opgave for Københavns Kommune til håndtering af Udviklingsmål.

NOVEMBER

Knowledge Cube har indgået aftale med Arbejdsmarkedsstyrelsen om at levere support, test og udvikling til i forbindelse med drift og udvikling af Det Fælles Data Grundlag.

Knowledge Cube skal til Konkurrence og Forbrugerstyrelsen lever digital indberetningsløsning rettet mod Forsikringsselskaber til indrapportering af Stormafgift.

SEPTEMBER

Aarhus Kommune vælger Knowledge Cube’s Output Management løsning for at digitalisere udsendelse af breve fra Det Fælles Data Grundlag til borgere.

JULI

Knowledge Cube vinder opgave for Københavns Kommune vedrørende Fremmødeløsning til 8 Jobcentre

JUNI

Knowledge Cube indgår aftale med Visma om stå få drift af testmiljøer vedrørende Det Fælles Data Grundlag til Arbejdsmarkedsstyrelsen i en periode på 2-4 år.

MARTS

Knowledge Cube vinder opgave for Københavns Kommune vedrørende Kursistadministration

2011

NOVEMBER

Knowledge Cube vinder opgave for Københavns Kommune vedrørende løsning til digitalisering af Løntilskudsadministration.

SEPTEMBER

Københavns Kommune vælger Knowledge Cube’s Output Management løsning for at digitalisere udsendelse af breve fra Det Fælles Data Grundlag til borgere.

JUNI

Knowledge Cube vinder opgave for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om Digital selvbetjeningsløsning til indberetning og sagsbehandling af Stormskader.

APRIL

Knowledge Cube får 2. plads i Digitaliseringsprisen i kategorien ”Velfærdsprisen” for den digitale selvbetjeningsløsningForbedrede Klageveje udviklet for Konkurrence og Forbruger styrelsen.

Samme løsning opnåede en 3. plads i ”Bedst på nettet 2010” blandt løsninger til det offentlige.

FØLG OS

Vil du holde dig opdateret på Knowledge Cubes nyheder og aktiviteter? Så følg os på LinkedIn

Karriere-LinkedIn